12. SPOSOBY WZYWANIA POMOCY


Telefonicznie | Przy pomocy radia CB | W górach | Na wodach śródlądowych | Ważne numery

 1. Telefonicznie:

 2. Numer 999 - Pogotowie Ratunkowe,
 3. 112 - Numer alarmowy.

 4. schemat meldunku:

 5. kto - przedstawienie się z imienia i nazwiska, ewentualnie numer telefonu,
 6. gdzie ma miejsce zdarzenie, ewentualnie podać charaktertstyczne cechy otoczenia,
 7. co się stało
 8. ilu jest poszkodowanych,
 9. w jakim są stanie (czy są przytomni!), jakie mają obrażenia, jaka pomoc została im udzielona.

 10.  UWAGA! 
  Czekamy na potwierdzenie przyjęcia wezwania, nie odkładamy pierwsi słuchawki!

 11. Przy pomocy radia CB:
 12. kanał 9 - kanał ratowniczy,
 13. kanał 19 - kanał kirowców (przeważnie ciężarówek),
 14. kanał 28 - kanał ogólny.

 15. W górach:

  1. międzynarodowy kod górski:
  2. na pomoc: 6 sygnałów co 10 sekund, 1 minuta przerwy,
  3. odpowiedź: 3 sygnały co 20 sekund, 1 minuta przerwy,
  4. użycie rakiet i rac:
  5. czerwona - na pomoc,
  6. zielona - odpowiedź,
  7. biała - zakończenie akcji,
  8. czerwone flary
  9. wysłanie posłańca (najlepiej dwóch i zapisanie informacji na kartkach).

 16. Na wodach śródlądowych:

  1. radiem (międzynarodowy sygnał SOS, lub częściej MAYDAY, MAYDAY),
  2. podanie typu jednostki,
  3. położenia,
  4. ilości osób na pokładzie,
  5. przyczyny wzywania pomocy,
  6. czerwone race i flary,
  7. ogień, dym na pokładzie,
  8. koło ratunkowe lub kamizelka ratunkowa na maszcie
  9. powolne podnoszenie i opuszczanie ramion,
  10. zataczanie kół latarką,
  11. koło lub kwadrat na maszcie,
  12. flagi N i C (N - biało-niebieska szachownica; C - pasy: niebieski, biały, czerwony, biały, niebieski)

 17. Ważne numery:
 18. 112 -
 19. 112 - numer alarmowy z telefonu komórkowego,
 20. 997 - Policja,
 21. 998 - Straż pożarna,
 22. 999 - Pogotowie ratunkowe,
 23. 9436 - Całodobowa informacja Medyczna,
 24. 0 603 100 100 - TOPR
 25. GOPR -
 26. 601666993 - WOPR--=> Torba pierwszej pomocy <=--             --=> Strona główna <=--